Långsiktigt värdeskapande genom aktivt ägande.

Trottholmen är ett svenskt ägarbolag och som investerar i välskötta bolag till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Trottholmens
företagsfilosofi

Trottholmens verksamheter ska genomsyras av korta beslutsvägar och stark genomförandekraft med fokus på att skapa kontinuerlig förbättring. Vår företagsfilosofi kan sammanfattas i tre olika nyckelbegrepp: sunt förnuft, rätt mental inställning och engagerat ledarskap.

Sunt förnuft

Som Henrik Kvicks farfar uttryckte det ”sunt förnuft kommer man långt med”. För Trottholmen innebär nyckelbegreppet sunt förnuft att:
 
– vi tror hårt jobb och starkt engagemang är grunden till framgång
– vi uppskattar på rak, enkel och ärlig dialog med högt till tak
– vi tror på korta beslutsvägar och pragmatiskt beslutsfattande
– vi tror på att sträva mot enkelhet och undvika att krångla till det
– vi uppskattar affärsmässighet och lojalitet, dvs motsatsen till ineffektiv byråkrati, hierarkiska strukturer och personliga agendor

Rätt mental inställning

Trottholmen tror att elitidrottens mentala inställning är en viktig grundsten till ständig förbättring och skapa aktieägarvärde. Med nyckelbegreppet elitidrottens attityd innebär för Trottholmen att:
 
– vi tror beslutsamhet kan skapa underverk. Med beslutsamhet menar vi enorm övertygelse att nå uppsatta mål och göra det som krävs för att nå dit
– vi tror på genuint optimistiskt mindset och offensivt tänkande med fokus på lösningar och möjligheter
– vi tror att både individer och organisationer har en enorm potential om kulturen och vinnarklimatet är starkt närvarande
– vi tror på krasst resultatfokus dvs förstå att man i grund och botten utvärderas på utfall och faktiska resultat

Tydligt och engagerat ledarskap

Trottholmen gillar grunderna i försvarets ledarskap. För Trottholmen innebär ett starkt ledarskap att:
 
– vi uppskattar Doers, dvs lite snack och mycket verkstad
– vi tror på leading by example, dvs ta täten: först upp ur skyttevärnen, först på plats och sist hem
– vi uppskattar ledare med hög genomförandekraft som ”Get things done”
– vi tror på synligt, modigt och aktivt ledarskap
– vi tror på tydlighet i kommunikation, krav, förväntningar

Grundläggande
investeringskriterier

Varje år utvärderar Trottholmen en ett stort antal potentiella förvärv. Det flesta avskrivs i ett tidigt skede då bolaget inte möter upp mot våra grundläggande investeringskriterier. Trottholmen är intresserade av bolag kan visa upp en stabil historisk vinsttillväxt med starka kassaflöden. Bolagen ska vara lågt beroende av allmän konjunktur, ha hög andel repetitiva intäkter och gärna bred intäktsbas. Du hittar kraven nedan. Nedan följer en översikt på de mest grundläggande investeringskriterierna som Trottholmen vill se hos potentiella förvärv.

Tydligt och engagerat ledarskap

Uppvisa stabil historisk vinstutveckling med starka kassaflöden. God lönsamhet och stabil rörelsemarginal är nödvändiga komponenter som Trottholmen behöver se hos potentiella förvärvsobjekt. Trottholmen förvärvar aldrig i förhoppningsbolag eller turn arounds. Minst 10 msek och upp till 50 msek i rörelseresultat före skatt är den storlek av bolag som Trottholmen förvärvar. En förutsättning för att Trottholmen ska gå vidare i en process är att det finns en rimlig prisförväntan. För Trottholmen är oftast en rimlig värdering 4-6 gånger årsresultatet efter skatt.

Tydligt och engagerat ledarskap

Välskött verksamhet med beprövad affärsmodell, välsmorda processer, tydlig rapportering och väldefinierade roller i organisation. Målbilden är att förvärva bolag där Trottholmen som ägare teoretiskt skulle kunna vara frånvarande en längre tid och sedan komma tillbaka och verksamheten "tuffar på", business as usual i positiv riktning. Vi vill gärna hitta lite tråkiga bolag där få överraskningar finns. En kompetent och motiverad ledning måste finnas på plats. Trottholmen investerar inte i bolag där management vill kliva av eller måste bytas ut.

Tydligt och engagerat ledarskap

Låg känslighet av konjunktur och gärna med hög andel repetitiva intäkter och bred kundbas. Bolagen ska vara lågt beroende av allmän konjunktur, ha hög andel repetitiva intäkter och gärna bred intäktsbas. Trottholmen vill vara ägare till bolag med stabila och trögrörliga intäkter.

Om Trottholmen

Trottholmen är en aktiv ägare i svenska noterade och onoterade bolag som vidareutvecklar dessa med fokus på att bygga uthålligt och långsiktigt aktieägarvärde.

Trottholmen i korthet

Trottholmen investerar i välskötta bolag till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på uthålligt värdeskapande. De bolag Trottholmen investerar i kan uppvisa stabil historisk vinstutveckling, starka kassaflöden och en stark ledning.
 

Trottholmen anser att en stark vinsttillväxt per aktie är det bästa sättet att skapa långsiktigt aktieägarvärde.
 

Trottholmens tre kärnvärden utgörs av Affärsmässighet, Engagemang och Målmedvetenhet. Trottholmen vill se engagerade företagsledare som brinner för sina bolag, är starka kulturbärare och delar Trottholmens kärnvärden och företagsfilosofi.
 

Trottholmen är ett privatägt familjebolag utan externa ägare med Henrik Kvick som arbetande styrelseordförande.
Mer information om Henrik Kvick vänligen besök: https://www.linkedin.com/in/henrikkvick/

Värdeskapande

Trottholmens affärside är att vara en aktiv ägare som skapar värde genom att tillföra fokus, kompetens och finansiella resurser.
 

Trottholmens bidrar till varje investering med vår ägarkompetens i syfte att skapa tydligt aktieägarvärde. Vi tror på att kombinera vår kompetens tillsammans med ledningens operativa förmåga.
 
Exempel på värdeskapande aktiviteter är:
 
– välbalanserad kapitalstruktur
– rätt incitamentstruktur till ledande befattningshavare
– strukturerad bolagsstyrning
– skapa finansiella resurser för expansion
– generell rådgivning och bollplank
– bidra med struktur, ordning och reda

Bakgrund och historik

Trottholmen har sin grund i Henrik Kvicks entreprenörskap och investeringshistorik som startade i början av 2004 efter slutförd civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola i och med grundandet av NetJobs Group AB.

 

Trottholmens tidigare slutförda affärer:
– NetJobs noterades oktober 2006 på Nasdaq OMX First North då 50 % av ägandet avyttrades.
– Trottholmen AB var största ägare när Entraction Holding AB såldes till amerikanska IGT juni 2011.
– Trottholmen var även största privata ägare i Tradedoubler som avyttrade sitt huvudägande till franska Reworld Media november 2015.

 

Trottholmen är namnet på en ö i Orsasjön i Dalarna och köptes under 1950-talet av byggmästaren Evert Kvick som var Henrik Kvicks farfar. Ett av Evert Kvicks ledord var ”sunt förnuft kommer man långt med”. Ön tillhör numera Henrik Kvicks farbror.

Trottholmens
kärninnehav

Här kan du se Trottholmens aktuella och tidigare kärninnehav.

Nuvarande kärninnehav

Net Gaming

Net Gaming

Net Gaming Europe AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som investerar i bolag verksamma inom spel på Internet.

www.netgaming.se

Mr Green

Mr Green

Mr Green är ett ledande europeiskt onlinespelbolag som erbjuder avkoppling, underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en trygg miljö.

www.mrgreen.com

myTaste

myTaste

myTaste är idag en av världens största matasjter med recept på 27 språk och användare från världens alla länder.

www.mytasteswe.com

Net Jobs

Net Jobs

NetJobs är ledande i norra Europa inom nischade jobbsajter med 35 nischade jobbsajter och 5 generella jobbsajter i Norden och Europa.

www.netjobs.com

Tidigare innehav

Entraction

Entraction

Entraction ägde och drev ett av världens största legala onlinepokernätverk. Bolaget erbjöd också tjänster för att driva en spelsajt, som exempelvis kundsupport, betalningslösningar och säkerhet. Entraction såldes 2011 till amerikanska IGT för 700 msek.

Tradedoubler

Tradedoubler

Tradedoubler är en internationell performance marketing-partner som skapar smartare resultat för kunder och partners genom trafik, teknologi och expertis.

www.tradedoubler.com

Betsson

Betsson

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa.

www.betsson.com

Kontakta
Trottholmen

Äger du eller känner till ett intressant bolag till Trottholmen? Välkommen att kontakta oss på enklaste sätt.

Trottholmen AB
Strandvägen 7
SE - 114 56 Stockholm

info@trottholmen.se
+46-70 316 60 10

Boka ett möte med
oss på Trottholmen

Kontakt

Uppgifter

Ärende

Fritext