Värdeskapande genom aktivt ägande.

Trottholmen är ett svenskt ägarbolag som investerar och bygger digitala bolag med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Om Trottholmen

Trottholmen är ett entreprenöriellt privatägt investeringsbolag med 15 års historik. Vår affärsidé är att investera i digitala bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotential och goda möjligheter att växa internationellt.
 

Trottholmen i korthet

Trottholmen är större ägare sex digitala bolag och vidareutvecklar dessa med fokus på att bygga uthålligt och långsiktigt aktieägarvärde.
 
Trottholmen investerar i välskötta digitala bolag till rimliga värderingar och som kan uppvisa stabil historisk vinstutveckling, starka kassaflöden, stark ledning och tydlig potential till värdeökning.
 
Trottholmen övergripande finansiella mål är vinsttillväxt per aktie och ser det som bästa sättet att skapa långsiktigt aktieägarvärde.
 

Värdeskapande aktiviteter

Trottholmens bidrar till varje portföljbolag med vår ägarkompetens i syfte att skapa tydligt aktieägarvärde. Vi tror på att kombinera vår kompetens tillsammans med ledningens operativa förmåga. Vi skapar värde genom att tillföra fokus, kompetens och finansiella resurser.
 
Exempel på värdeskapande aktiviteter är:
 
– tillsätta kompetent och engagerad styrelse
– rätt incitamentstruktur till ledande befattningshavare
– strukturerad bolagsstyrning
– skapa finansiella resurser för expansion
– generell rådgivning och bollplank
– bidra med struktur, ordning och reda

Historia och bakgrund

Trottholmen är ett privatägt familjebolag som har sin grund i Henrik Kvicks entreprenörskap och investeringshistorik som startade i slutet av 2003 efter slutförd civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola i och med grundandet av NetJobs Group AB.
 
Mer information om Henrik Kvick vänligen besök: https://www.linkedin.com/in/henrikkvick/
 

Trottholmen är namnet på en ö i Orsasjön i Dalarna som köptes under 1950-talet av byggmästaren Evert Kvick som var Henrik Kvicks farfar. Ett av Evert Kvicks ledord var ”sunt förnuft kommer man långt med”. Ön tillhör numera Henrik Kvicks farbror.
 

Grundläggande
investeringskriterier

Varje år utvärderar Trottholmen en ett stort antal potentiella förvärv. Det flesta avskrivs i ett tidigt skede då bolaget inte möter upp mot våra grundläggande investeringskriterier. Trottholmen är intresserade av bolag kan visa upp en stabil historisk vinsttillväxt med starka kassaflöden. Bolagen ska vara lågt beroende av allmän konjunktur, ha hög andel repetitiva intäkter och gärna bred intäktsbas. Trottholmen förvärvar aldrig i start ups, förhoppningsbolag eller turn arounds. Nedan följer de mest grundläggande kriterierna som Trottholmen vill se hos potentiella förvärv.

Historia och bakgrund

Uppvisa stabil historisk vinstutveckling med starka kassaflöden. God lönsamhet och stabil rörelsemarginal är nödvändiga komponenter som Trottholmen behöver se hos potentiella förvärvsobjekt.

Historia och bakgrund

Välskött verksamhet med beprövad affärsmodell, välsmorda processer, tydlig rapportering och väldefinierade roller i organisation. Vi vill gärna hitta bolag med förutsägbara intäkter och med få överraskningar. En kompetent och motiverad ledning måste finnas på plats. Trottholmen investerar inte i bolag där management vill kliva av eller måste bytas ut.

Historia och bakgrund

Bolagen ska vara lågt beroende av allmän konjunktur, ha hög andel repetitiva intäkter och gärna bred intäktsbas.

Historia och bakgrund

Storleksmässigt förvärvar Trottholmen bolag med rörelseresultat efter skatt om minst 10 msek.. En förutsättning för att Trottholmen ska gå vidare i en process är att det finns en rimlig prisförväntan. För Trottholmen är oftast en rimlig värdering 4-6 gånger årsresultatet efter skatt.

Vår ägarfilosofi

Våra ledord symboliserar vår ägarfilosofi och hur vi vill våra portföljbolag byggs och drivs av våra ledare.

Sunt förnuft

– engagerad ledning som jobbar hårt och leder genom exempel
– strikt kostnadsmedvetenhet i alla led i verksamheten
– rak, enkel och ärlig dialog med högt till tak
– korta beslutsvägar och pragmatiskt beslutsfattande
– vi tror på att sträva mot enkelhet och undvika onödig komplexitet
– vi är allergiska mot ineffektiv byråkrati, personliga agendor och prestige

High standards

– vi tror på ledare som har höga krav och förväntningar som kommuniceras tydligt och genomsyrar verksamheten.
– vi tror på krasst resultatfokus dvs förstå att man i grund och botten utvärderas på utfall och faktiska resultat
– vi tror att både individer och organisationer har en enorm utvecklingspotential om kulturen och ledarskapet är rätt

Get Things Done

– vi uppskattar Doers, personer med hög genomförandekraft som ”Get things done”, dvs lite snack och mycket verkstad
– vi tror på leading by example, dvs ta täten: först upp ur skyttevärnen, först på plats och sist hem
– vi tror beslutsamhet kan skapa underverk. Med beslutsamhet menar vi enorm övertygelse att nå uppsatta mål och göra det som krävs för att nå dit
– vi tror på genuint optimistiskt mindset och offensivt tänkande med fokus på lösningar och möjligheter
 

Trottholmens
kärninnehav

Här kan du se Trottholmens aktuella och tidigare kärninnehav.

Nuvarande kärninnehav

Net Gaming

Net Gaming

Net Gaming Europe AB (publ) är ett snabbväxande och lönsamt bolag inom iGaming affiliation. Net Gaming är noterat på Nasdaq OMX First North Premier.

www.netgaming.se

myTaste

myTaste

myTaste är idag en av världens största matasjter med recept på 27 språk och användare från världens alla länder.

www.mytasteswe.com

NetJobs

NetJobs

NetJobs är ledande i norra Europa inom nischade jobbsajter med 35 nischade jobbsajter och 5 generella jobbsajter i Norden och Europa.

www.netjobs.com

Fram

Fram

Fram är ett mjukvaruföretag som arbetar med de främsta Nordeuropeiska företagen. Dessa kunder delar en passion om att utveckla de mest innovativa webbaserade produkterna i respektive bransch.

wearefram.com

MOBA Network

MOBA Network

MOBA Network äger och driver flera av världens största e-sport communities på sin egenutvecklade plattform.

www.wearemoba.com

Tidigare innehav

Entraction

Entraction

Entraction ägde och drev ett av världens största legala onlinepokernätverk. Bolaget erbjöd också tjänster för att driva en spelsajt, som exempelvis kundsupport, betalningslösningar och säkerhet. Entraction såldes 2011 till amerikanska IGT för 700 msek.

Tradedoubler

Tradedoubler

Tradedoubler är en internationell performance marketing-partner som skapar smartare resultat för kunder och partners genom trafik, teknologi och expertis.

www.tradedoubler.com

Betsson

Betsson

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa.

www.betsson.com

Kontakta
Trottholmen

Äger du eller känner till ett intressant bolag till Trottholmen? Välkommen att kontakta oss på enklaste sätt.

Trottholmen AB
Strandvägen 7
SE - 114 56 Stockholm

info@trottholmen.se
+46-70 316 60 10

Boka ett möte med
oss på Trottholmen

Kontakt

Uppgifter

Ärende

Fritext