Värdeskapande genom aktivt ägande.

Trottholmen är ett svenskt investeringsföretag som bygger och växer digitala- och tjänstebolag med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Inga inlägg hittades.

Om Trottholmen

Trottholmen är ett privatägt investeringsbolag med över 15 års historik. Vår affärsidé är att investera i digitala- och tjänstebolag med bevisade och hållbara affärsmodeller samt egna produkter och varumärken. Vi är en aktiva ägare i våra portföljbolag genom engagerat och genuint styrelsearbete.
 

Trottholmen i korthet

Trottholmen är större ägare fem digitala bolag noterade på Nasdaq OMX First North. De bolag vi investerar i är välskötta bolag till rimliga värderingar och som kan uppvisa stabil historisk vinstutveckling och starka kassaflöden. Bolagen ska vara lågt beroende av allmän konjunktur, ha hög andel repetitiva intäkter och gärna bred intäktsbas.
 
Övergripande mål  
Trottholmens övergripande mål är att skapa långsiktig, hållbar värdetillväxt i varje portföljbolag genom stark vinsttillväxt per aktie.
 
Finansiell handlingsfrihet och beredskap  
Trottholmens arbete med att säkra den finansiella förmågan för att kunna ta tillvara möjligheter och hantera utmaningar är högt prioriterad. Den finansiella risken hålls på en låg nivå genom låg skuldsättning och god likvid beredskap.

Långsiktigt och aktivt ägande

Trottholmens bidrar till varje portföljbolag med vår ägarkompetens i syfte att skapa tydligt aktieägarvärde. Vi tror på att kombinera vår kompetens tillsammans med ledningens operativa förmåga. Vi skapar värde genom att tillföra fokus, kompetens och finansiella resurser.
 
Exempel på värdeskapande aktiviteter är:
 
– tillsätta kompetent och engagerad styrelse
– rätt incitamentstruktur till ledande befattningshavare
– strukturerad bolagsstyrning
– skapa finansiella resurser för expansion
– strategisk rådgivning och affärsutveckling

Historia och bakgrund

Trottholmen har sitt ursprung i Henrik Kvicks entreprenörsbana och investeringshistorik som startade i slutet av 2003 efter civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola. Sedan starten har ett antal digitala bolag byggts upp, förvärvats och vidareutvecklats. Flera av bolagen har börsnoterats eller avyttrats med god värdeutveckling som skapat starkt aktieägarvärde.
 
För översikt om Henrik Kvicks cv och erfarenheter: https://www.linkedin.com/in/henrikkvick/
 
Namnet Trottholmen kommer från en ö i Orsasjön i Dalarna som köptes under 1950-talet av byggmästaren Evert Kvick som var Henrik Kvicks farfar. Ett av Evert Kvicks principer var ”sunt förnuft kommer man långt med”. Ön tillhör numera Henrik Kvicks farbror.
 

Vår ägarfilosofi

Ledarskapet har en central roll i vår ägarstyrning. Decentralisering är avgörande för att företagen ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Ledande befattningshavare i koncernen ska uppträda med hög integritet, uppfattas som förebilder och ta ansvar för resultat, hållbart värdeskapande och organisationernas välmående. Ledarskapet präglas av frihet under ansvar som i sin tur går hand i hand med feedback och transparens. Vi är ett bolag med starkt fokus på exekvering. Våra tre kärnvärden utgör grunden i vår ägarfilosofi som vi vill ska genomsyra våra dotterbolags och intressebolags verksamheter på alla nivåer:

Sunt förnuft

– Vi ser en genuint engagerad ledning som grunden till framgångsrika tillväxtföretag
– Vi förväntar oss strikt kostnadsmedvetenhet i alla led i verksamheten
– Vi uppskattar rak, enkel och ärlig dialog med högt till tak
– Vi gillar korta beslutsvägar och pragmatiskt beslutsfattande
– Vi tror genuint att sträva mot enkelhet och undvika onödig komplexitet
– Vi är allergiska mot ineffektiv byråkrati, personliga agendor och prestige

Höga standards

– Vi värdesätter ambitiösa ledare med höga standards som genomsyrar verksamheten i alla led.
– Vi tror på starkt resultatfokus med tydliga och framåtlutade mål som följs upp, utvärderas och analyseras i syfte att skapa ständig förbättring.
– Vi tror att varje individ och organisation har en enorm utvecklingspotential om kulturen och ledarskapet är rätt.

Genomförandekraft

– Vi uppskattar Doers, personer med hög genomförandekraft som ”Get things done”, dvs lite snack och mycket verkstad
– Vi tror på leading by example, dvs ta täten: först upp ur skyttevärnen, först på plats och sist hem
– Vi tror beslutsamhet är en grundsten i att förverkliga högt uppställda mål. Med beslutsamhet menar vi stark övertygelse att nå uppsatta mål och göra det som krävs för att nå dit
– Vi tror på genuint optimistiskt mindset och offensivt tänkande med fokus på lösningar och möjligheter.
 

Trottholmens
kärninnehav

Här nedan följer Trottholmens nuvarande dotterbolag samt intressebolag. I dessa innehavsbolag driver Trottholmen aktivt centrala frågor som tydligt ledarskap, decentraliserad organisation och stark finansiell ställning.

Nuvarande kärninnehav

Net Gaming

Net Gaming

Net Gaming Europe AB (publ) är ett snabbväxande och lönsamt bolag inom iGaming affiliation. Net Gaming är noterat på Nasdaq OMX First North Premier.

www.netgaming.se

Speqta

Speqta

Speqta är en dealmakare. Vårt team, platform, sajter och tjänster jobbar på dag och natt för att leverera de mest relevanta kunderna till alla våra partners och klienter, i stor skala. Vi hjälper små e-handlare växa och större handlare överträffa sina mål. Vi arbetar på den globala marknaden med särskilt fokus inom europa.
Speqta är noterat på Nasdaq OMX First North.

www.speqta.com

MOBA Network

MOBA Network

MOBA Network äger och driver flera av världens största e-sport communities som tex MobaFire.com på sin egenutvecklade tekniska plattform.
Moba Network är noterat på Nasdaq OMX First North.

wearemoba.com

Fram

Fram

Fram^ startar, bygger och växer nya digitala bolag från grunden med affärsmodeller som har starka digitala fundament inom huvudsakligen branscherna: konsument, försäkring, utbildning och finans.
Fram är noterat på Nasdaq OMX First North.

wearefram.com

NetJobs Group AB

NetJobs Group AB

NetJobs Group AB är specialiserat på att bygga nischade digitala mötesplatser i Sverige och Tyskland inom jobb och karriär där kandidater och arbetsgivare matchas.
NetJobs är noterat på Nasdaq OMX First North.

www.netjobs.com

Kontakt
Trottholmen

Trottholmen AB
Mailbox 591
114 11 STOCKHOLM

Org.nr. 556869-1231
E-post info@trottholmen.se

Trottholmen AB
Norrlandsgatan 24
SE - 111 43 Stockholm

info@trottholmen.se

Boka ett möte med
oss på Trottholmen

Kontakt

Uppgifter

Ärende

Fritext