Värdeskapande genom långsiktigt ägande.

Trottholmen är ett svenskt företag som utvecklar digitala- och tjänstebolag.

Kontakt
Trottholmen

Trottholmen AB
Mailbox 591

SE - 111 43 Stockholm

info@trottholmen.se